Thai Box

 
 
 
 
 

Thajský box

Thajský box alebo thaibox alebo thajbox (svetovo známy ako muay thai) je bojový šport pochádzajúci z Thajska. Thajský box je známy aj ako umenie ôsmich končatín, pretože v zápase sa využívajú údery päsťami, údery lakťami, kopy nohou a kolená. Thajský box má pôvod vo vojenskom výcviku, ktorý Thajská armáda vykonáva už niekoľko storočí, pretože tento bojový štýl vznikol vo vojnách v boji muža proti mužovi.
 

Technika thajského boxu


V thaiboxe rozlišujeme základne údery päsťou a lakťom. Ďalej sú to rôzne údery pod rôznymi uhlami z rôznych pozícií.

  • Jab - priamy úder prednou rukou
  • Direct - priamy úder zadnou, silnejšou rukou
  • Hák- bočný úder z prednej alebo zadnej ruky, určený na bližšiu vzdialenosť
  • Zdvihák - úder smerujúci zospodu na hrudník alebo bradu

Údery lakťom sú efektívne najmä na krátku vzdialenosť a využívajú sa v klinči ale aj vo výmenách a kombináciách.

V Thajskom boxe je veľmi dôležitou súčasťou boja zapojenie kopov a kolien.

  • Low kick je nízky kop smerovaný na stehno súpera
  • Round kick je oblúkový kop, ktorý smeruje na súperove rebrá
  • High kick je vysoký kop smerovaný na súperovu hlavu
  • Front Kick alebo Teep - je priamy kop z prednej nohy slúžiaci na udržanie vzdialenosti od súpera, tento kop zo zadnej nohy sa nazýva "push kick"

Kolená sú popri lakťoch a klinči jednou z techník špecifických pre thajský box. Ide o tvrdú techniku, ktoré má využitie najmä v klinči ale využíva sa aj v kombináciách s údermi a kopmi

Klinč je technika boja zblízka, pri ktorej stoja bojovníci tesne pri sebe a prostredníctvom techniky sa snažia kontrolovať pozíciu súpera, resp. strhnúť súpera na zem.
 

Pravidlá thajského boxu


Thajský box je plno-kontaktný ringový šport. Má svoje presné pravidlá, ktoré určujú dovolené a zakázané techniky. V Thajskom boxe sa zápasí len v stoji, zápas na zemi nie je dovolený. V zápasoch sa využívajú boxerské údery, údery lakťami, kopy nohami a kolenami a špecifický štýl boja nazvaný klinč. Pri klinči bojovníci zápasia v tesnej blízkosti, je to veľmi technický súboj založený na sile, technickej vyspelosti a koordinácii. Profesionálne zápasy v Thajskom boxe prebiehajú na 5 kôl po 2 minúty alebo 5 kôl po 3 minúty. Amatérske zápasy prebiehajú na 3 kolá po 2 minúty. Zápasy sa odohrávajú v ringu, ktorý spĺňa predpísané rozmery. Na zápas dohliada jeden ringový rozhodca a minimálne 3 bodoví rozhodcovia, ktorí rozhodujú o výsledku zápasu. Zápas môže skončiť výhrou na body jedného z bojovníkov, kedy o víťazstve rozhodnú bodoví rozhodcovia. Zápas môžu skončiť Knock Outom, teda KO, v prípade keď jeden z bojovníkov nie je schopný pokračovať ďalej v boji do 10 sekúnd od inkasovania techniky od súpera. Technické KO znamená, že bojovník nie je schopný pokračovať v zápase aj keď sa postaví do 10 sekúnd.
 

Dejiny


Thajský box je jedným z podobných bojových športov, ktoré vznikli v Juhovýchodnej Ázii. V Thajsku je tento štýl boja známy ako Muay Thai, v Barme je to letwei, v Kambodži Pradal Serey, v Laose Muay Lao a v Malajzii Tomoi. Prvé zmienky o tomto bojovom štýle pochádzajú z 13.stor. V minulosti existovali pomerne časté vojny medzi vtedy existujúcimi ríšami Juhovýchodnej Ázie. V 13. storočí sa v boji používali najmä ľahké sečné zbrane. Keď vojak v boji stratil svoju zbraň, využil na svoju obranu údery, kopy, škrtenie, alebo iné obdobné techniky. Postupne bol do vojenského výcviku pridaný aj tréning boja bez zbrane, ktorého hlavným cieľom bola účinnosť v reálnom boji. V čase mieru vojaci trénovali svoje schopnosti aj naďalej a v kondícii sa udržvali vzájomnými zápasmi. Tie získali veľkú obľubu u obyvateľov a stali sa tradíciou. Pôvodne sa bojovalo bez rukavíc, či inej ochrany. Bojovníci si bandážovali päste povrazmi, nebojovalo sa v ringu, obvykle nebol prítomný rozhodca a boj trval, až kým jeden z bojovníkov nebol absolútnym víťazom. Popularita týchto zápasov trvala niekoľko storočí, postupne sa zavádzali pravidlá boja a napokon v roku 1921 dostal Thajský box športovú podobu. Začalo sa zápasiť v ringu, na zápas dohliadajú rozhodcovia, určili sa povolené a zakázané techniky a bojovníci používajú boxerské rukavice a ďalšie ochranné prostriedky. V 20.storočí bolo v Thajsku postavených niekoľko štadiónov určených na zápasy v Thajskom boxe, najznámejšie z nich sú Limpinee, Radjadamnoern, Siam Omnoi, Channel 7 Stadium, One Songchai Stadium.